Komunikat dotyczący Mistrzostw Polski Północnej

W dniu wczorajszym tj. 3 czerwca w KSPSK Kwieki odbyło się kolejne spotkanie robocze północnych Wojewódzkich Związków Jeździeckich dotyczące organizacji MISTRZOSTW POLSKI PÓŁNOCNEJ W SKOKACH I UJEŻDŻENIU. Gospodarzem spotkania był Pomorski Związek Jeździecki.

Związki reprezentowali:
Kujawsko Pomorski ZJ – prezes Bogdan Zgórski i wiceprezes Bartłomiej Włodarski.
Warmińsko Mazurski Związek Jeździecki – czł. zarządu Zbigniew Witkowski i przew. komisji rewizyjnej Tomasz Burzyński,
Zachodnio Pomorski Zwiazek Jeżdziecki – czł. zarządu Jacek Bobik,
Pomorski Związek Jeździecki – prezes Marcin Podpora i dyr Małgorzata Zdunek.

Efektem zebrania były następujące ustalenia:
– organizatorem Mistrzostw Polski Północnej w Skokach w roku bieżącym będzie województwo pomorskie, które organizację w wyniku konkursu przyznało KSPSK w Kwiekach, w latach kolejnych organizatorami będa województwa: zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie,
– organizatorem Mistrzostw Polski Północnej w Ujeżdżeniu w roku bieżącym będzie województwo kujawsko-pomorskie, które organizację przyznało Kj Classic, w latach kolejnych organizatorami będzie województwo pomorskie, a następnie województwo zachodniopomorskie,
– w ujeżdżeniu konkursy mistrzowskie w sezonie 2016 rozegrane będą na następujących klasach: seniorzy – C, juniorzy – P, juniorzy młodsi na kucach i dużych koniach – L,
– w skokach w ramach Mistrzostw w sezonie 2016 rozegrane zostaną konkursy na następujących klasach: seniorzy – C do C1, juniorzy P1 do N1, juniorzy młodsi duże konie P – P1, kuce 80 – 90 cm,
– w skokach pierwszego dnia Mistrzostw rozegrany zostanie PUCHAR WOJEWÓDZTW – konkurs drużynowy na zasadzie Pucharu Narodów,
– terminy Mistrzostw zostaną opublikowane w kalendarzach wszystkich organizujących województw,
– wystosowanie wniosku do wiceprezesa d/s sportowych PZJ o objęcie Mistrzostw patronatem Związku.
– zrealizowanie Mistrzostw w ramach programu PZJ „Budujemy Jeździeckie Regiony”,
– planowane dofinansowanie Mistrzostw przez Wojewódzkie Związki Jeździeckie to 12 000 skoki i 6 000 ujeżdżenie, kwota ta w całości przeznaczona jest na pulę nagród w Mistrzostwach niezależną od puli nagród w konkursach zabezpieczoną przez organizatorów,

Powyższe ustalenia zostaną przedstawione do akceptacji Zarządom Wojewódzkich Związków Jeździeckich północy, a po jej uzyskaniu organizatorzy niezwłocznie przedstawią propozycje zawodów do zatwierdzenia w Związkach właściwych dla organizatora, propozycje zostaną zatwierdzone w porozumieniu z wszystkimi województwami biorącymi udział w Mistrzostwach.

Dodaj komentarz

© 2012 BonNote

Scroll to top