CYKL SZKOLEŃ 2018 W KWIEKACH Z MISTRZEM ŚWIATA BARTŁOMIEJEM KWIATKIEM ORAZ ZAWODY TOWARZYSKIE

INFORMACJE OGÓLNE :

Typ zawodów : towarzyskie (single, pary)

Data zawodów/szkolenia : 22/23.09.2018 r. (sobota / niedziela)

ORGANIZATOR:

Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych w Kwiekach

 

CEL IMPREZY:

Promocja i rozpowszechnienie dyscypliny sportu jakim

 jest powożenie zaprzęgami, jako formy aktywnego wypoczynku dla młodzieży i dorosłych.

 

SĘDZIA ZAWODÓW: Witold Bogacz

BIURO ZAWODÓW: KSPSK w Kwiekach – Tomasz Bernady tel.530161166

MIEJSCE ZAWODÓW: Ośrodek Kaszubskiego Stowarzyszenia Promowania Sportów Konnych w Kwiekach

 

UCZESTNICY: zawodnicy zarejestrowani w PZJ, OZJ lub amatorzy

UCZESTNIKÓW OBOWIĄZUJE:

Aktualne badania lekarskie dopuszczające do uprawiania jeździectwa, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), osoby niepełnoletnie obowiązuje pisemna aktualna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

     Zawody towarzyskie składają się z ujeżdżenia; konkurs zręczności (sobota); maraton  ( niedziela)

     Zawody towarzyskie są dla zawodników i koni które ukończyły minimum 4 lata i nie posiadają licencji WZJ, OZJ i są rozgrywane zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 06.02.2013 r. dotyczącą zasad organizacji konkursów towarzyskich w jeździectwie.

PROGRAM ZAWODÓW:

22.09.2018 r. (sobota)

Godz. 9.00 – odprawa techniczna

Godz. 10.30  program ujeżdżeni owy – program MPMK  konie minimum 4 letnie (klasa L)

– Istnieje możliwość startu bryczką maratonową.

– Dopuszcza się możliwość czytania programu ujeżdżenia podczas przejazdu.

– Stroje dopasowane do rodzaju zaprzęgu.

Godz. 15.00 Oglądanie trasy konkursu zręczności

Godz. 16.00 Konkurs zręczności powożenia – jednonawrotowy

Godz. 19.30 Oglądanie trasy maratonu

23.09.2018 r. (niedziela)

Godz. 9.00 Maraton – próba terenowa (5 przeszkód)

– W próbie terenowej zawodnika i luzaka obowiązują kamizelki, kaski ochronne.

Ceremonia dekoracji uczestników po zakończeniu ostatniego przejazdu zawodnika trasy maratonu. Tytuł zwycięzcy zawodów będzie przyznany za łączną klasyfikację trzech prób. (zawodnicy mogą startować tylko w jednej lub dwóch konkursach zawodów i będzie prowadzona osobna klasyfikacja)

WARUNKI UCZESTNICTWA

– Opłaty:

Opłata startowa od zaprzęgu: single – 200 zł; pary – 300 zł (opłata startowa + boks; zawodnicy dokonują jednej opłaty za start w zawodach lub szkolenie)                            – siano w zakresie zawodnika lub możliwość zakupienie u organizatora.

– Zgłoszenia:

Zgłoszenia prosimy przysyłać do dnia 19.09.2018 r. na adres mailowy : darekturzynski71@gmail.com  Istnieje możliwość wysyłania zgłoszenia sms-em na numer 504260741 Dariusz Turzyński  Prosimy podać dane zawodnika, koni, klubu lub stajni.

NAGRODY

Dla zwycięzców ogólnej klasyfikacji puchary – nagrody rzeczowe.( za każdy konkurs osobna klasyfikacja – statuetki)

Dla wszystkich uczestników flots

INNE

Ograniczenie odpowiedzialności

Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie zawodów. Komitet organizacyjny nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków i zachowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach.

SPRAWY WETERYNARYJNE

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:

Szczepienie podstawowe

– pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień

– drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21 – ego dnia i nie później niż 92

 

Dnia od pierwszego szczepienia

Szczepienie przypominające:

– co 6 miesięcy od ostatniego  szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji)

– żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach.

 

Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy.

 

Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.

Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarnie traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Dodaj komentarz

© 2012 BonNote

Scroll to top