Lista zgłoszonych zawodników i koni

Zestawienie – stan 25.08.14 na zawody w Kwiekach.

Prosimy o przesłanie ew. uwag lub uzupełnień.
Dane dot. licencji i badań będą uzupełniane tylko w wypadku, gdy są umieszczone na stronie PZJ.

Zaleca się przesłanie kopii książeczki zdrowia do PZJ celem wstawienia nowej daty ważności badań.
Jeżeli nie są one zamieszczone na stronie, należy je okazać sędziemu przed rozpoczęciem zawodów.

Wyniki koni i zawodników bez numeru PZJ nie są umieszczane w bazie wyników związku.

2

Dodaj komentarz

© 2012 BonNote

Scroll to top