Marcin Podpora prezesem w PZJ

W dniach 29.11.2011 i 06.12.2011 odbyły się zebrania Zarządu PZJ.

Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się powierzając stanowiska nowowybranym członkom Zarządu.  Zarząd postanowił o nieprzypisywaniu poszczególnym stanowiskom konkretnych funkcji. Zarząd PZJ postanowił, że w jego składzie stanowisko Vice- Prezesa będzie sprawowała jedna osoba. Stanowisko Prezesa Zarządu PZJ nadal piastuje Pan Łukasz Abgarowicz   Vice-Prezesem Zarządu PZJ został Pan Marcin Podpora. Członkami Zarządu mianowano Panów : Henryka Święcickiego, Wojciecha Jachymka i Nemezjusza Kasztelana.

Zarząd postanowił, że jego członkowie  swoje stanowiska będą piastować społecznie.

Zarząd PZJ przedyskutował zmiany w Cenniku PZJ i postanowił rekomendować do zaopiniowania Radzie PZJ wariant zaproponowany przez Vice-Prezesa Pana Marcina Podporę.

Proponowane zmiany polegają na:

– obniżenie o 50% opłaty wpisowej dla członka zwyczajnego PZJ – z 1800zł na 900zł

– obniżenie opłaty rocznej członka zwyczajnego PZJ – z 1200zł na 600zł

– ustaleniu opłaty za licencję roczną zawodnika – seniora BPK na poziomie 720zł

– ustaleniu opłaty za licencję roczną zawodnika – juniora BPK na poziomie 540zł

– ustaleniu opłaty za licencję roczną zawodnika – młodzika, juniora młodszego na poziomie 270zł

 

Zarząd PZJ postanowił o odwołaniu z funkcji Dyrektora Sportowego Pana Jana Żółkiewskiego. Zarząd zdecydował, że Panu Janowi Żółkiewskiemu zaproponowane będzie inne stanowisko w Dziale Sportu odpowiadające jego kwalifikacjom zawodowym.

Zarząd podjął decyzje o przeprowadzeniu konkursów na stanowiska Przewodniczących Komisji poszczególnych dyscyplin oraz Trenerów Kadr.

Dodaj komentarz

© 2012 BonNote

Scroll to top